Bahriddinova, M. (2022). OʻZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(6), 192–196. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a834