Ibadullayev, E. (2021). XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 407–415. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267