Turayeva, G. (2023). DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 440–444. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a70