Hoshimov, J. (2023). INVЕSTITSION MUHIT JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XITOY VA SINGAPUR TAJRIBASI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 369–373. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a59