Butayev, J. (2023). MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 250–255. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a38