Numanova, M. (2023). INSON KAPITALIGA SARMOYA YANGI O‘ZBEKISTONNING FAROVONLIGI KAFOLATI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 170–176. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a27