Zufarova, G. (2023). AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 139–145. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a22