Sayfullayeva М., & Xairova Д. (2023). QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 115–120. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a18