Аралов, Ғ. (2023). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СМАРТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН РЕСУРСЛАРИНИ АНИҚЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 37–42. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a6