Мансуров, С. (2023). ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 15–21. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a2