(1)
Bahriddinova, M. OʻZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI. IvТ 2022, 23, 192-196.