(1)
Ibadullayev, E. XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI. IvŠ¢ 2021, 407-415.