(1)
Turayeva, G. DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI. IvТ 2023, 24, 440-444.