(1)
Abduxalilov, B. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. IvТ 2023, 24, 342-346.