(1)
Butayev, J. MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI. IvТ 2023, 24, 250-255.