(1)
Numanova, M. INSON KAPITALIGA SARMOYA YANGI O‘ZBEKISTONNING FAROVONLIGI KAFOLATI. IvТ 2023, 24, 170-176.