(1)
Zufarova, G. AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. IvТ 2023, 24, 139-145.