(1)
Sayfullayeva М.; Xairova Д. QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. IvТ 2023, 24, 115-120.