[1]
Ibadullayev, E. 2021. XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI. Iqtisodiyot va taʼlim. 5 (Oct. 2021), 407–415. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267.