[1]
Turayeva, G. 2023. DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 440–444. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a70.