[1]
Abduxalilov, B. 2023. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 342–346. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a54.