[1]
Butayev, J. 2023. MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 250–255. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a38.