[1]
Мусабеков, У. 2023. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 222–227. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a34.