[1]
Sayfullayeva М. and Xairova Д. 2023. QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 115–120. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a18.