[1]
Аралов, Ғ. 2023. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СМАРТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН РЕСУРСЛАРИНИ АНИҚЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Iqtisodiyot va taʼlim. 24, 2 (Apr. 2023), 37–42. DOI:https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a6.