Abstrak


Ushbu maqolada O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan sug‘urta tashkilotlarining likvidlik darajasiga ularning sug‘urta zaxiralari va joriy majburiyatlari ta’siri o‘rganilgan. Likvidlik darajasini saqlash sug‘urta tashkilotlarining to‘lovga layoqatliligini ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Shu bois ularning operatsion faoliyatida likvid aktivlarning salmoqli o‘ringa ega bo‘lishi, shuningdek, ularning majburiyatlarini qoplay olishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishida biz ana shu munosabatni modellashtirishga harakat qildik.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Abdurasulov, B. (2023). SUG‘URTA VA TAKOFUL TASHKILOTLARI LIKVIDLIGINI TA’MINLASHDA ZAXIRALAR VA MAJBURIYATLARNING TA’SIRI: O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORI MISOLIDA. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 282–287. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a47

Bibliografik manbalar


Abdurasulov B. (2022) Mol-mulk sugʻurtasi bazaviy tariflari va majburiyatlarini muvofiqlashtirish modeli: Toshkent shahridagi turar joylar misolida. // Iqtisodiyot va taʼlim, 23(6), 301-308. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a853

Agarkova Lyubov Vasilievna and Agarkov V.D. Features of assessing the liquidity and solvency of the insurer (2020).

Perotti, Enrico and Javier Suárez. Liquidity insurance for systemic crises (2009).

Nizametdinov Alijon. “Sugʻurta faoliyatini amalga oshirish omillari”. Scienceweb academic papers collection (2022).

Liu, Hui-Hsuan et al. “Reinsurance and Liquidity: Evidence from the United Kingdom General Insurance Industry”. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice 41 (2016): 307-324.

Wemmer Dieter. “The Securitization of Insurance Liabilities: The View from Zurich”. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice 33 (2008): 1-6.

Lalithchandra B.N. “Liquidity ratio: an important financial metrics”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12.2 (2021): 1113-1114.

Hill, R. Carter, William E. Griffiths and Guay C. Lim. Principles of econometrics. John Wiley & Sons, 2018.

Садикова Рано Абдуллаевна, and Абдурасулов Бехзодбек Баходир Ўғли. "Инвeстицион рискларни камайтиришда хeджирлаш ва унинг аҳамияти" Экономика и финансы (Узбекистан), no. 9, 2019, pp. 57-62.

Abdurasulov B. “Challenges and recommendations for takaful accounting”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June 2023, pp. 150-2, https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/370.

Mualliflar


Behzodbek Abdurasulov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a47

Kalit so‘zlar:

moliyaviy hisobot, likvid aktivlar, pul mablag‘lari, sug‘urta zaxirasi, joriy majburiyatlar, takoful

Nashr


Bo'lim: Суғурта иши

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.