Maqola tafsilotlariga qaytish ТУРИЗМ КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН РИСКЛАР ВА УЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ Yuklash PDFni yuklash