Maqola tafsilotlariga qaytish БЮДЖЕТ ТAШКИЛOТЛAРИДA ДAВЛAТ XAРИДЛAРИНИ ТAШКИЛ ЭТИШ МЕXAНИЗМИДAН ФOЙДAЛAНИШ CAМAРAДOРЛИГИНИ OШИРИШ Yuklash PDFni yuklash