Maqola tafsilotlariga qaytish ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ МУҲИМ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА Yuklash PDFni yuklash