Nashr qilingan 2023-04-28

QISHLOQ XO‘JALIGI ISHLAB CHIQARISHINI RESURS TEJOVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH – YANGI IQTISODIY MUNOSABATLAR MEZONI

Abstrak


Maqolada qishloq xo‘jaligida transformatsiya sharoitida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratuvchi iqtisodiy munosabatlardagi institutsional o‘zgarishlar yoritilgan. Qishloq xo‘jaligida jadal, sifat jihatidan yangi tarkibiy va bozor islohotlarini joriy etish jarayoni o‘rganildi. Bozor beqarorligi va iqtisodiyotdagi transformatsion jarayonlar sharoitida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni samarali rivojlantirish ularning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishni hisobga olgan holda asoslanadi. Qishloq xo‘jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlar uchun subsidiyalar, resurs tejovchi texnologiyalardan foydalanish, xususan, suvni tejovchi texnoligiyalardan foydalanish samaradorligi masalalari tahlil qilindi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Burxanov, A. (2023). QISHLOQ XO‘JALIGI ISHLAB CHIQARISHINI RESURS TEJOVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH – YANGI IQTISODIY MUNOSABATLAR MEZONI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 284–289. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a44

Bibliografik manbalar


Саммит ООН по устойчивому развитию, 25–27 сентября 2015 года, Нью-Йорк. https://www.un.org/ru.

Устойчивая трансформация сельского хозяйства в северной и Центральной Азии. Патриция Вонг, Динара Асаубаева и Атина Анастасиаду, при участии Чэнг Цзяюэ. Рабочий документ Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. UN ESCAP 2020.

Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».

Новый доклад Всемирного банка выявил возможности для социально-экономического развития Узбекистана. 18.05.2022 г. https:// www. vsemirnyjbank. org/ru/ news/ press-release/2022/05/18/uzbekistan-systematic-country-diagnostic.

Экономика сельского хозяйства. Учебник для академичекого бакалавриата. / Н.Я.Коволенко. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018. Стр. 297-299.

Чаянов А.В. О сельскохозяйственной кооперации. 1989.

Милосердов В.В. Аграрная политика России – ХХ век. / В.В.Милосердов, К.В.Милосердов. – М., 2002. – 544 с.

Abdug‘aniyev A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi, 2004. 26-b.

Ergashev R.X. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: EXTREMUM PRESS, 2011. – 416 bet.

Xusanov R.A., Dadaboyev T.Yu., Dadaboyev D.Yu. Agrosanoat kompleksi iqtisodiyoti. – T.: O‘zbekiston, 2003. – 470-b.

Parry M. Food and energy security: Exploring the challenges of attaining secure and sustainable supplies of food and energy. Food Energy Secur. 2012, 1, 1–2.

World Bank. World Development Report: Agriculture for Development; World Bank: Washington, DC, USA, 2008.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi PQ-144-sonli “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. manba lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy veb-sayti. agro.uz.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy veb-sayti, klasterlar va kooperatsiyalar. agro.uz.

Burxanov A.X. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: “Ziyo nashr-matba” nashriyoti, 2022-yil. – 413 b.

Mualliflar


Alisher Burxanov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a44

Kalit so‘zlar:

barqaror transformatsiya, qishloq xo'jaligi, modernizatsiya, subsidiyalar, institutsional o'zgarishlar

Nashr


Bo'lim: Саноат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.